0853.302.883

CHÍNH SÁCH

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ HỮU TRUY LOGISTICS

1.Tôi mua hàng qua Hữu Truy Logistics có phải làm hợp đồng với công ty không? – Quý khách nên ký hợp đồng với công ty để đảm bảo quyền lợi và hiểu rõ những quy định mua...

1.Tôi mua hàng qua Hữu Truy Logistics có phải làm hợp đồng với công ty không? – Quý khách nên...

Xem thêm

QUY ĐỊNH VỀ KÝ GỬI HÀNG QUA HUUTRUY LOGISTICS

Chúng tôi chỉ nhận những hàng ký gửi khi khách hàng đã tạo đơn hàng ký gửi qua liên lạc với nhân viên của Huutruy logistics Quý khách vui lòng kê khai đúng loại mặt hàng, mã...

Chúng tôi chỉ nhận những hàng ký gửi khi khách hàng đã tạo đơn hàng ký gửi qua liên...

Xem thêm

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI   A. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHẠM VI DỊCH VỤ 1. Trung gian nhập hàng: Là khái niệm chỉ các dịch vụ của chúng tôi cung cấp tới Quý khách bao gồm:...

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI   A. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHẠM VI DỊCH VỤ 1. Trung gian nhập...

Xem thêm